<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=763715855001585&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Šta Donose Odgovornost i Sloboda Zajedno?

                   SNALAŽLJIVOST-ISTRAJNOST-KONSTANTNOST          MAŠTOVITOST-HARMONIJA-KREATIVNOST

Man holding pices of puzzle with man on them

Odgovornost.

Mnogi trče u više nivoe u životu odmah, ono što treba da nauče je... Da je put važniji od same nagrade, ali tek onda kada postane uspešno iskustvo. Sloboda je derivat koji dolazi nakon određenih postignuća, ako želite da dođete do slobode prečicom stalno ćete se vratiti na početak. Kod nas na edukaciji se razvijaju izuzetno odgovorni ljudi, koji uvek završe sve što su započeli od posla, i uče se koliko su te stvari krucijalne za izgradnju svakog postignuća. Lanac je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Ako sarađujete sa ljudima kojima manjka odgovornosti, uvek ćete imati problema. Zato je saradnja sa Alfa Projektom korak ka izgradnji kvalitetnih poslovnih vrednosti.

Faze koje grade ODGOVORNOST:

  • Snalažljivost
  • Istrajnost
  • Konstantnost
Businessman jumping over barrels on a staircase

Snalažljivost

Iz dubine poslovanja izviru izazovi, i trebaju nam snalažljivi ljudi da ih rešavaju. Ostaju nam dva izbora, da zapošljavamo takve ljude ili da ih obučavamo da takvi postanu. Kako iz tereta poslovanja iznedriti rešenja koja svima izmiču, jedan je od elemenata naših edukacija i izučavanja. Sa ciljem - Kako da pojedinac postane takav zaposleni, rukovodilac ili vlasnik biznisa. 

Man climbing up the hill with rock on his back

Istrajnost

Mnogi započnu svoje poslove i obaveze, i potom jednostavno zastanu. To je osnova svakog uspešnog biznisa, da svi završavaju svoje zadatke, iz tog razloga imte priliku da čitate ovaj tekst. Ako osoba zapostavi svoje obaveze ona ostavlja sve ostale na cedilu. Postoje različiti pristupi i načini pokretanja ljudi da izgrade svoju istrajnost i to svaki rukovodilac treba da nauči. 

Man in a bad mood on job holding his head

Konstantnost

Konstantnost je ponavljati operaciju do izbezumljenosti, iznova i iznova i kada je stotinu prisutnih i kada je jedna osoba pred tobom, iznova i iznova i kada sve ide i kada sve koči, i kada te podržavaju i kada te ruše. Retki to izdrže, zato je važno SNALAŽLJIVOST prevesti u ISTRAJNOST pa onda od toga kreirati KONSTANTNOST. Ako znate nekoga ko je to uradio znate uspešnu osobu!

Sloboda

Nakon sklapanja ovih vrednosti u tekstu pre ovoga, to može biti za kraće ili duže vreme zavisi od pojedinca i rapoloživog znanja i veština. Naši ljudi imaju svu slobodu da uzmu slobodan dan kada god požele, jer je prethodni set vrednosti integrisan. Sami se između sebe dogovore oko poslova koji treba da se završe i sami pokrivaju jedni druge po potrebi. A kada se sledeće faze ispune, onda dolazi do cvetanja kreativnosti u njima i u poslovanju. Početak je zahtevan, da čovek nauči da snalažljivost sprovede u istrajnost i da završi sve započeto ma koliko to bilo teško, a zatim sve to da uvede u konstantnost, kada to nauči vreme je za sledeće tri faze. Da bi bio dobar general moraš biti dobar vojnik!

Faze koje dolaze na red nakon izgrađene ODGOVORNOSTI i koje grade SLOBODU SU:

  • Maštovitost
  • Harmonija
  • Kreativnost
Man standing on a top of the hill
Business woman thinking

Maštovitost

Mašta nas vodi, ona nas budi i daje nam snagu, kompletan ljudski život tako funkcioniše. Prva stvar koju uradimo pre nego što načinimo bilo koji korak to je maštanje i zamišljanje željenih ishoda koje kreira potrebu i pokreće korak. Mašta je moćna i jaka, ali je potrebno da nama služi. Potrebno je da mi njome upravljamo, opasno je kad mašta upravlja čovekom.

People holding each part of the puzzle

Harmonija

Da bi u ljudima procvetala kreativnost potrebno je da budu prihvaćeni u svom kolektivu a za to je potrebno razumevanje različitosti i različitih potreba. Svo znanje ovoga sveta je na raspolaganju onima koji znaju da pričaju sa svima, da razumeju ljude i njihove potrebe jer osnovna gradivna jedinica svakog uspešnog kolektiva su ljudi.

Burst of colours coming from laptop

Kreativnost

Iz mašte i harmonije između ljudi se rađa kvalitetna kreativnost. Potrebna nam je sloboda da maštamo, harmonija ljudi da nas podržavaju u kreacijama koje pravimo i rezultati će biti izvanredni. Kvalitetnoj kreativnosti je mesto ovde, međutim da bi ljudi koji počinju dostigli taj stabilan kurs potrebno je da dobro usvoje ODGOVORNOST koja ih vodi do SLOBODE.

Preuzmi Starter Kurs Na Poklon U Potpunosti Plaćen Od Strane Naših Sponzora

laguna spa-žeki
Logo Gradska opstina Palilula